Cara untuk Bertumbuh

Ketika anda mulai, anda mungkin akan ada banyak soalan, dan mungkin juga beberapa hal yang anda ragu-ragu. Soalan-soalan lazim yang berikut akan memberikan anda sesetengah daripada jawapannya. Satu idea yang baik ialah berbual-bual dengan gembala atau kawan Kristian. Anda akan dapati bahawa mengembangkan hubungan anda dengan Tuhan merupakan satu proses pembelajaran seumur hidup.

Soalan-soalan Lazim
1. Bagaimana saya boleh mengetahui bahawa Kristus berada di dalam hidup saya?
2. Apakah saya memiliki hidup sejati dan kekal?
3. Bagaimana jika perasaan saya terhadap Tuhan sering berubah?
4. Bagaimanakah saya boleh bertumbuh sebagai seorang Kristian?

Mengembangkan hubungan dengan seseorang memerlukan komitmen dari segi masa dan tenaga. Begitulah juga hubungan anda dengan Yesus Kristus. Masa diperlukan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar tentang hidup Kristian. Empat pelajaran berikut akan membantu anda memulakan dan meneruskan perjalanan rohani anda.

Empat pelajaran untuk membantu anda memperkembangkan hubungan anda dengan Tuhan.
Pelajaran 1: Memahami Hubungan Anda dengan Yesus Kristus
Pelajaran 2: Mengalami Kasih dan Pengampunan Tuhan
Pelajaran 3: Kuasa untuk Menjalani Hidup Kristian yang Dinamik
Pelajaran 4: Bertumbuh dalam Hubungan anda dengan Yesus

Mempelajari lebih banyak lagi:  Mengenal Yesus Secara Peribadi

Sumber-sumber lain untuk pertumbuhan rohani: Klik di sini