Mengenal Kristus secara Peribadi

Mengembangkan hubungan dengan seseorang menuntut komitmen waktu dan tenaga.  Begitu juga dengan hubungan anda dengan Yesus Kristus; ianya mengambil masa untuk belajar beberapa prinsip dasar tentang kehidupan Kristian.  Bacalah beberapa pertanyaan biasa dan 4 pelajaran untuk langkah anda seterusnya memasuki pengembaraan sukacita.

Pelajaran Satu : Memahami Hubungan Anda dengan Yesus Kristus
Pelajaran Dua : Mengalami Kasih Allah
Pelajaran Tiga : Kuasa untuk Hidup
Pelajarann Empat : Bertumbuh dalam hubungan anda dengan Kristus