Mencari Sebuah Gereja

Ketika anda mencari sebuah gereja yang dapat memenuhi keperluan anda dan sesuai bagi anda, anda juga harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti berikut:

Gereja itu harus percaya bahawa:

1. Alkitab adalah kata-kata Tuhan yang tidak ada sebarang kesilapan (2 Timotius 3:16).

2. Tuhan adalah Tritunggal -- Tuhan Bapa, Anak Tuhan, dan Roh Kudus (Yohanes 14:26; Matius 28:18,19).

3. Keselamatan adalah kerana kasih karunia Tuhan melalui iman pada Yesus Kristus sahaja (Yohanes 14:6, Efesus 2:8,9).

4. Kematangan rohani dicapai apabila seseorang setia berdoa, membaca dan mengkaji Alkitab, dan melaksanakan apa yang dipelajari (2 Timotius 3:16,17; Kolose 2:6,7).

Berdoalah agar Tuhan memimpin anda ke sebuah gereja yang dapat membantu anda bertumbuh secara rohani.

Cara untuk Bertumbuh