Injil Yohanes

Siapakah Yesus? Apakah yang dia telah katakan sebenarnya? Jawapan ini terdapat secara langsung dalam Alkitab. Kisah mengenai hidup dan ajaran Yesus ini ditulis oleh salah seorang daripada murid Yesus.

Fasal 1
Fasal 2
Fasal 3
Fasal 4
Fasal 5
Fasal 6
Fasal 7
Fasal 8
Fasal 9
Fasal 10
Fasal 11
Fasal 12
Fasal 13
Fasal 14
Fasal 15
Fasal 16
Fasal 17
Fasal 18
Fasal 19
Fasal 20
Fasal 21

Kuasa untuk Berubah